คู่มือการใช้งาน

วิธีการสมัครสมาชิก

ขั้นตอนที่ 1

กดที่ปุ่ม สมัครสมาชิก

ขั้นตอนที่ 2

กรอกเบอร์โทรศัพท์ ของคุณลูกค้า

ขั้นตอนที่ 3

กรอกข้อมูลให้ครบทุกช่อง

ขั้นตอนที่ 4

กรอกข้อมูลให้ครบทุกช่อง และเลือก รับ/ไม่ โบนัส และกดยืนยันการสมัคร

ขั้นตอนที่ 5

การสมัครสมาชิกเสร็จเรียบร้อย จะได้รับ Userneme และ Password ไว้เพื่อเข้าสู่ระบบ

*** ระบบมีปัญหา สมารถติดต่อสอบถามได้ตลอด 24 ชั่วโมง ***

คู่มือการใช้งาน

วิธีการสมัครสมาชิก

ขั้นตอนที่ 1

กดที่ปุ่ม สมัครสมาชิก

ขั้นตอนที่ 2

กรอกเบอร์โทรศัพท์ ของคุณลูกค้า

ขั้นตอนที่ 3

กรอกข้อมูลให้ครบทุกช่อง

ขั้นตอนที่ 4

กรอกข้อมูลให้ครบทุกช่อง และเลือก รับ/ไม่ โบนัส และกดยืนยันการสมัคร

ขั้นตอนที่ 5

การสมัครสมาชิกเสร็จเรียบร้อย จะได้รับ Userneme และ Password ไว้เพื่อเข้าสู่ระบบ

*** ระบบมีปัญหา สมารถติดต่อสอบถามได้ตลอด 24 ชั่วโมง ***